• Tự động quay số và thông báo các bản tin ngay khi có sự cố
 • Tắt mở và đàm thoại trực tiếp qua đường điện thoại
 • Tắt mở hệ thống bằng điều khiển từ xa, mã số trên bàn phím điều khiển
 • Kết nối 63 vùng không dây, 3 vùng có dây
 • Khoảng cách từ sensor tới trung tâm tối đa 45m, 145m nếu dùng bộ lặp tín hiệu
 • Có nút báo động khẩn cấp trên trung tâm báo động
 • Có 4 chế độ làm việc: Chime, Home, Away, 24/24h
 • Chức năng giám sát trạng thái Đóng/Mở cửa trong chế độ Window
 • "/>
  Chi tiết sản phẩm
  Bộ chống trộm không dây HG
 • Tự động quay số và thông báo các bản tin ngay khi có sự cố
 • Tắt mở và đàm thoại trực tiếp qua đường điện thoại
 • Tắt mở hệ thống bằng điều khiển từ xa, mã số trên bàn phím điều khiển
 • Kết nối 63 vùng không dây, 3 vùng có dây
 • Khoảng cách từ sensor tới trung tâm tối đa 45m, 145m nếu dùng bộ lặp tín hiệu
 • Có nút báo động khẩn cấp trên trung tâm báo động
 • Có 4 chế độ làm việc: Chime, Home, Away, 24/24h
 • Chức năng giám sát trạng thái Đóng/Mở cửa trong chế độ Window
 • Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
  binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
  Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website