Sản phẩm được bảo hành 12 tháng."/>
Chi tiết sản phẩm
Máy bơm nước khoan giếng
Sản phẩm có 2 tầng cánh bằng phíp, khai thác hiệu quả cho giếng cỡ 60 mm. Nếu kết hợp với "củ giếng đôi" có thể khai thác giếng cỡ 110 mm. Sản phẩm có chất lượng tốt. Chạy êm.
Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Nhà cung cấp giải pháp chống sét toàn diện
binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com binhphucorp.com
Copyright © 2009 binhphucorp.com - all rights reserved. thiết kế website